نمایش 1 نتیجه (ها)
خرید کود هیومیک برای پاییز

خرید کود هیومیک مایع ۱۶% هومات

خرید کود هیومیک برای پاییز توصیه اکثر کارشناسان برای باغدارانی است که می خواهند درختان خود را برای زمستان و بهار تقویت نمایند.مصرف اسید هیومیک در پاییز برای گذر از سرمایی زمستان و قدرت بیشتر جوانه زنی در بهار درختان باغ خود چه اقدامی انجام داده اید؟ یکی از بهترین کودهای که می توان استفاده …