نمایش 1 نتیجه (ها)
گوگرد مایع برای گندم عامل افزایش تناژ در هکتار

گوگرد مایع برای گندم عامل افزایش تناژ در هکتار

گوگرد مایع برای گندم هم به عنوان یک ماده غذایی مهم در بحث (باردهی و رشد) و هم در به عنوان یک (اصلاح کننده خاک) و هم یک عامل (بازدارنده آفات) مطرح می باشد. یعنی می توان گفت تاثیرات گوگرد برای گندم ابعاد مختلفی را در بر خواهد گرفت. تحقیقات نشان داده که میزان (افزایش …

تماس با ما