نمایش 1 نتیجه (ها)
فروش کود باردهی برنج

فروش کود باردهی برنج

کود باردهی برنج باید چه عناصری را داشته باشد؟و یا ما برای افزایش باردهی برنج چه کودهای را مصرف کنیم؟بسیاری از کشاورزان از کودهای دامی و حیوانی و هیومیک و یا انواع کودهای NPK برای افزایش باردهی استفاده می کنند.که این کودها به صورت کلی مناسب است اما کافی نیست و برخی از عناصر هستند …

تماس با ما