نمایش 1 نتیجه (ها)
کدام کود برای درشت شدن خربزه مناسب است؟

کدام کود برای درشت شدن خربزه مناسب است؟

کود برای درشت شدن خربزه معمولا در اواخر فرایند رشد و نزدیک زمان برداشت مورد مصرف قرار می گیرد.معمولا ۵۰ روز مانده به زمان برداشت زمان مناسبی برای اقدام به مصرف کودهای مورد نیاز برای درشت شدن خربزه می باشد.البته یک عامل مهم مدیریت زمان آبیاری می باشد.زیرا با درشت شدن خربزه و افزایش گوشت …

تماس با ما