نمایش 2 نتیجه (ها)
فروش گوگرد مایع برای پرتقال

فروش گوگرد مایع برای پرتقال

گوگرد مایع برای پرتقال مصرف کنیم یا خیر؟ خیلی از دوستان در مورد مصرف گوگرد مایع آلی و مزیت های آن برای پرتقال از ما سوال می پرسند. البته همه شما تا حد زیادی در مورد برخی از تاثیرات گوگرد مایع از جمله مبازره با آفات و پیشگیری از بیماری های قارچی و تاثیر آن …

خرید بهترین کود برای پرتقال

خرید بهترین کود برای پرتقال

بهترین کود برای پرتقال همراه با مواد ریز مغذی و مواد آلی و دفع کننده آفات و کنترل کننده بیماری های قارچی می باشد. آیا نام این کود با این تاثیرات را می دانید؟  البته این بخشی از این تاثیرات این کود می باشد. یکی از مهمترین مزیت های این کود ارگانیک بودن آن می …