نمایش 1 نتیجه (ها)
بهترین کود حیوانی کدام است؟

بهترین کود حیوانی کدام است؟

بهترین کود حیوانی کودهای کمپوست شده و فرآوری شده هستند.بی تردید این دو گزینه اصلی ترین معیار برای انتخاب کود های دامی می باشد.کودهای حیوانی  علاوه بر اینکه میزان درصد عناصر آنها متفاوت می باشد.ویژگی ها و عملکرد های متفاوتی نیز دارند.پس لازم است که حتما با توجه شرایط خاک و نوع محصول اقدام به …

تماس با ما