نمایش 2 نتیجه (ها)
خرید کود پاییزه مخصوص پسته|پرسان کود

خرید کود پاییزه مخصوص پسته|پرسان کود

 کود پاییزه مخصوص پسته ترکیبی از کودهای دامی و عناصر غذایی مانند پتاسیم فسفر،نیتروژن می باشد.همه شما می دانید که استفاده از کود پاییزه برای درختان در افزایش قدرت جوانه زنی و باردهی و کیفیت میوه در سال بعد بسیار تاثیر گذار است.و در مورد مزایایی کود دهی در پاییز قبلا صحبت کردیم.یکی از کودهای …

خرید بهترین کود پاییزه (کود آلی کامل)

خرید بهترین کود پاییزه (کود آلی کامل)

 بهترین کود پاییزه از نظر مشاورین کشاورزی برای درختان می تواند ترکیبی از کودهای دامی و عناصر غذایی مانند پتاسیم،فسفر،کلسیم و گوگرد(معدنی) باشد.هر چقدر این ترکیب بتواند نیازهای غذایی ریشه و درخت را تامین نمایید ما در سال بعد جوانه زنی پر قدرت تر و محصول بهتری خواهیم داشت.برای این منظور پیشنهاد ما کود آلی …

تماس با ما