نمایش 1 نتیجه (ها)
خرید کود پاییزه مخصوص پسته|پرسان کود

خرید کود پاییزه مخصوص پسته|پرسان کود

 کود پاییزه مخصوص پسته ترکیبی از کودهای دامی و عناصر غذایی مانند پتاسیم فسفر،نیتروژن می باشد.همه شما می دانید که استفاده از کود پاییزه برای درختان در افزایش قدرت جوانه زنی و باردهی و کیفیت میوه در سال بعد بسیار تاثیر گذار است.و در مورد مزایایی کود دهی در پاییز قبلا صحبت کردیم.یکی از کودهای …

تماس با ما