نمایش 1 نتیجه (ها)
خرید کود هیومیک مایع برای یونجه

خرید کود هیومیک مایع برای یونجه

هیومیک مایع برای یونجه حکم یک کود مادر را دارد.رشد یونجه با هیومیک و بدون هیومیک بسیار متفاوت است.زیرا می توان گفت همه عناصر غذایی با وجود هیومیک در خاک آزاد سازی می شوند و عملکرد بسیار عالی خواهند داشت.مخصوصا در یونجه که ما میوه نداریم و بیشتر رشد رویشی مد نظر می باشد.استفاده از …

تماس با ما