نمایش 1 نتیجه (ها)
خرید کود گوگرد مایع آلی

خرید کود گوگرد مایع آلی

 کود گوگرد مایع چیست؟ و چرا باید در کشاورزی مصرف کنیم؟ در بین کودهای مختلفی که برای کشاورزی وجود دارد کود گوگرد مایع در دنیا جزو پر مصرف ترین کودها کشاورزی می باشد. عنصر گوگرد چهارمین عنصر مهم و حیاتی برای ادامه زندگی گیاهان و درختان است .گوگرد باعث فعال شدن آنزیم های رشد می …

تماس با ما