نمایش 1 نتیجه (ها)
بهترین کود برای رشد نهال یک ساله

بهترین کود برای رشد نهال یک ساله

 رشد نهال در سال های ابتدای منوط به تغذیه مناسب و تقویت آن می باشد.البته رشد نهال در سال های بعد به موضوع بسیار مهم هرس نیز بستگی زیادی خواهد داشت البته هرس کاری صحیح منظور ما می باشد.که در مقاله هرس درختان به آن اشاره نموده ایم.در اینجا یک سوال پر تکرار مطرح است …

تماس با ما