نمایش 1 نتیجه (ها)
کدام کود برای رشد نهال انگور مناسب است؟ |کود آلی ارگانیک|

کدام کود برای رشد نهال انگور مناسب است؟ |کود آلی ارگانیک|

 کود برای رشد نهال انگور بهتر است به غیر از تامین مواد غذایی و داشتن ارزش غذایی بالا در بالا بردن کیفیت خاک و همچنین در ریشه زایی  نهال نیز سهیم باشد. سه فاکتور مهم مانند مواد غذایی،خاک، و ریشه نهال را باید در نظر گرفت.تا زمانی که  خاک شما دارای میکرو ارگانسیم قوی و …

تماس با ما