نمایش 1 نتیجه (ها)
خرید بهترین کود پاییزه (کود آلی کامل)

خرید بهترین کود پاییزه (کود آلی کامل)

 بهترین کود پاییزه از نظر مشاورین کشاورزی برای درختان می تواند ترکیبی از کودهای دامی و عناصر غذایی مانند پتاسیم،فسفر،کلسیم و گوگرد(معدنی) باشد.هر چقدر این ترکیب بتواند نیازهای غذایی ریشه و درخت را تامین نمایید ما در سال بعد جوانه زنی پر قدرت تر و محصول بهتری خواهیم داشت.برای این منظور پیشنهاد ما کود آلی …

تماس با ما