نمایش 1 نتیجه (ها)
خریدکود پاییزی برای کیوی

خرید کود پاییزی برای کیوی

خرید کود پاییزی برای کیوی در پاییز می توان به دو منظور انجام شود. ابتدا برای تامین مواد غذایی درخت حدودا ۲۰ روز قبل از برداشت و بروی محصول تاثیر دارد و نیز برای شادابی و ماندگاری بیشتر محصول بعد از برداشت که بی تاثیر نخواهد بود. دوم آنکه برای تقویت درخت و آماده سازی …

تماس با ما