نمایش 1 نتیجه (ها)
روش پوساندن کود دامی با گوگرد و اوره

روش پوساندن کود دامی با گوگرد و اوره

پوساندن کود دامی به روش سنتی و قدیمی نه تنها اصلا مورد تایید نیست بلکه ارزش غذایی آن نیز بسیار پایین است و عملکرد بالا و سریعی نیز نخواهد داشت.زیرا پوسیده شدن کود دامی دارای مراحل خاص خود می باشد که در روش سنتی هیچ یک از این شرایط مهیا نیست و میتوان گفت که …

تماس با ما