نمایش 1 نتیجه (ها)
کود کامل گرانوله همراه با گوگرد معدنی

کود کامل گرانوله همراه با گوگرد معدنی

کود کامل گرانوله دارای مهمترین عناصر برای تغذیه و رشد و افزایش عملکرد درختان شما در کشاورزی می باشد. کود کامل گرانول یک جایگزین مناسب برای کودهای تک عنصری می باشد و شامل عناصر(ماکرو یا همان NPK پتاسیم، فسفر، ازت ( نیتروژن) و همچنین مواد آلی و گوگرد و ریز مغذی ها) می باشد. استفاده …

تماس با ما