نمایش 1 نتیجه (ها)
تاثیر کود گوگرد ارگانیک بر سیر(خاص)

تاثیر کود گوگرد ارگانیک بر سیر

تاثیر کود گوگرد ارگانیک بر سیر و بر همه محصولات بر کسی پوشیده نیست. این عنصر جزو عناصر اصلی برای ادامه حیات موجودات زنده و گیاهان می باشد. لازم به توضیح است که گوگرد مایع ارگانیک با گوگرد مایع شیمیایی کاملا متفاوت می باشد. زیرا در پایه مواد اولیه و میزان درصد کاملا تفاوت دارند …

تماس با ما