نمایش 1 نتیجه (ها)

۳ کود آلی پر مصرف در کشاورزی

کود آلی به خاطر ماده آلی که در کنار عناصر غذایی قرار دارد هم باعث افزایش عملکرد چند برابر آن خواهد شد و هم به تنهایی عامل اصلاح و تقویت خاک می باشد.کودهای آلی مانند هیومیک اسید و کود آلی بایوجمی و گوگرد آلی نه تنها به عنوان یک کود برای افزایش باردهی و تقویت …

تماس با ما