نمایش 1 نتیجه (ها)
خرید کود گوگرد مایع کشاورزی

خرید کود گوگرد مایع کشاورزی

خرید کود گوگرد با گوگرد مایع معمولی از نظر ترکیبات کمی متفاوت می باشد.بیشتر و یا اکثر گوگردها دارای عنصر گوگرد یا همان سولفور می باشند که برای کشاورزی بسیار مهم است اما زمانی که از خرید کود گوگرد صحبت می کنیم قطعا به غیر از عنصر گوگرد عناصر غذایی دیگری نیز در ترکیب آن …

تماس با ما