نمایش 1 نتیجه (ها)

گوگرد آلی کشاورزی جایگزین اسید سولفوریک

گوگرد  آلی کشاورزی یا اسید سولفوریک مصرف کنیم؟بسیاری از کشاورزان برای کاهش ph خاک خود اقدام به استفاده از اسید سولفوریک می نمایند که یک محلول اسیدی بسیار خطر ناک و فعال می باشد. استفاده از اسید سولفوریک شاید برای چند روز بتواند به کاهش ph کمک نماید اما بعد از چند هفته مجدد مشکل …

تماس با ما