نمایش 1 نتیجه (ها)
تجربه باغداران در استفاده گوگرد مایع برای خرمالو

تجربه باغداران در مصرف گوگرد مایع برای خرمالو

گوگرد مایع برای خرمالو یک نقش کمک کننده و مراقبتی و تمام کننده را ایفا می کند.بسیاری از باغداران خرمالو  ابراز داشته اند که با وجود استفاده از انواع کودهای باردهی هنوز باردهی و رشد محصول رضایت بخش نیست.از طرفی نیز در برخی از مناطق مثل شمال کشور به دلیل وجود رطوبت بالا عامل محرک …

تماس با ما