نمایش 1 نتیجه (ها)
خرید گوگرد مایع سوسپانسیون(کلسیم+نیتروژن)

خرید گوگرد مایع سوسپانسیون(کلسیم+نیتروژن)

 گوگرد مایع سوسپانسیون در واقع گوگرد مایعی می باشد که به راحتی در آب قابلیت حل شدن را دارد. زیرا ذرات و عناصر آن بسیار ریز هستند و قابلیت نفوذ خوبی را در برگ و حشرات دارند.تفاوت آن با گوگرد معمولی در نوع ترکیب آن می باشد.گوگرد معدنی سوسپانسیون که با نام تجاری راسکود عرضه …

تماس با ما