نمایش 1 نتیجه (ها)
تاثیر گوگرد معدنی بر کود دامی

تاثیر گوگرد معدنی بر کود دامی

گوگرد معدنی  چه تاثیری بر روی کود دامی دارد.یا اصلا چرا از گوگرد های ارگانیک برای کودهای دامی استفاده کنیم؟ استفاده از کودهای دامی و مرغی در همه مناطق کشاورزی ما رواج دارد. و مهمترین نکته در مورد هر کودی این است که میزان مواد آلی موجود در آن چه میزان است.زیرا طی تحقیقاتی که …

تماس با ما