نمایش 2 نتیجه (ها)
اهمیت گوگرد مایع برای بادام زمینی

اهمیت گوگرد مایع برای بادام زمینی

گوگرد مایع برای بادام زمینی نه تنها یک عنصر غذایی می باشد بلکه بر روی عملکرد گیاه و دفع آفات و همچنین باعث ایجاد تغییرات شیمیایی بر روی خاک خواهد شد.همان طور که قبلا نیز گفته شد گوگرد مناسب برای کشاورزی گوگرد معدنی می باشد.تجربه مصرف کنندگان نشان داده که اگر گوگرد مایع با عناصر …

تفاوت گوگرد ارگانیک و شیمیایی چیست؟

تفاوت گوگرد معدنی و پتروشیمی چیست؟

گوگرد معدنی یا پتروشیمی کدام بهتر است؟ و چگونه می توان آنها را تشخیص داد؟ این یکی از سوالات بسیار متداولی می باشد که کشاورزان در خصوص گوگرد های معدنی دارند. امروز قصد داریم در خصوص این موضوع به صورت مفصل صحبت کنیم. گوگرد مایع معدنی از نظر ویژگی های فیزیکی مانند رنگ و بو …

تماس با ما