نمایش 3 نتیجه (ها)

چه زمان از گوگرد پودری و مایع استفاده کنیم؟

گوگرد پودری و مایع بسته به شرایط و موقعیتی که شما قرار دارید مصرف متفاوتی نیز دارد.ابتدا لازم است که بیان کنیم گوگردهای پودری و یا مایع  که پایه آنها گوگرد معدنی است فقط برای کشاورزی مناسب می باشند.و منظور ما از گوگرد همان گوگرد معدنی است.گوگردهای پودری و مایع بیشتر با توجه به نوع …

قیمت گوگرد پودری معدنی

قیمت گوگرد پودری نسبت به گوگرد مایع پایین تر می باشد. شاید یکی از مزیتهای گوگرد های پودری قیمت آنها می باشد .قبل از قیمت گرفتن و خرید حتما مواردی  را باید در نظر گرفت. صرفا با نام گوگرد پودری و یا گوگرد پودری معدنی اقدام به خرید ننمایید. نکته مهم در خرید گوگرد پودری …

تفاوت گوگرد ارگانیک و شیمیایی چیست؟

تفاوت گوگرد معدنی و پتروشیمی چیست؟

گوگرد معدنی یا پتروشیمی کدام بهتر است؟ و چگونه می توان آنها را تشخیص داد؟ این یکی از سوالات بسیار متداولی می باشد که کشاورزان در خصوص گوگرد های معدنی دارند. امروز قصد داریم در خصوص این موضوع به صورت مفصل صحبت کنیم. گوگرد مایع معدنی از نظر ویژگی های فیزیکی مانند رنگ و بو …

تماس با ما