نمایش 1 نتیجه (ها)
فروش انواع گوگرد مایع و پودری

فروش انواع گوگرد مایع و پودری

 گوگرد مایع و پودری با میزان ترکیبات متفاوتی در بازار وجود دارد که می شود برای کشاورزی خود مصرف کنید. اما هر نوع گوگرد مایع یا پودری برای کشاورزی مناسب نمی باشد و شما در صورت مصرف گوگرد های غیر استاندارد یا به محصول و درختان خود آسیب خواهید زد و یا آنکه نتیجه مطلوب …

تماس با ما