نمایش 1 نتیجه (ها)
مزیت مصرف گوگرد به جای سموم در کشاورزی

۴ مزیت مصرف گوگرد به جای سموم در کشاورزی

مزیت مصرف گوگرد به جای سموم برای مقابله با برخی از آفات چند سالی است که مورد توجه قرار گرفته است و نتایج امیدوار کننده ای را شاهد بوده ایم.یک از اقداماتی که برای تولید محصولات ارگانیک و سالم مورد نیاز است کاهش مصرف سموم در کشاورزی می باشد.مطالعات و بررسی ها نشان داده که …

تماس با ما