نمایش 1 نتیجه (ها)
خرید گوگرد مایع پایه کلسیم(گوگرد آلی)

خرید گوگرد مایع پایه کلسیم(گوگرد آلی)

گوگرد مایع پایه کلسیم برای باغات و مزارعی که مشکل کمبود کلسیم دارند می تواند بسیار کمک کننده باشد.زیرا گوگرد می تواند شرایط را برای افزایش جذب کلسیم فراهم نمایید.همان طور که می دانید کلسیم یک عنصر با قابلیت جذب پایین می باشد و به سختی جذب خواهد شد. عمده مشکل عدم جذب به خاطر …

تماس با ما